วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ 12v. ด้วย IC 555

Posted in Uncategorized on กันยายน 13, 2009 by gun50

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจร

1. IC 555

2.ตัวต้านทาน 10k, 30k, 5k, และ300 โอห์ม

3. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 500 กิโลโอห์ม

4. ตัวเก็บประจุ 0.01 uF 2ตัว

5. ทรานซิสเตอร์ เบอร์ C1061

6. ไดโอด เบอร์ 4001  2ตัว  และ 1N4148  2 ตัว

7. DC MOTOR  12V.

 

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำ PCB

1. แผ่นทองแดง

2. Negative Film

3. Dry Film

4. กรดกัดปริ้น(เฟอริกคลอไรด์)

5. Developer (สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต)

6. ถาดใส่สารเคมีต่างๆและใส่น้ำ

7. ปากกา permanent

8. มีดตัดแผ่นทองแดง

9. ตะไบ

10. cutter

 

ขั้นตอนการทำวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์

1. เขียนวงจรในโปรแกรม PCB Wizard  แล้ว convert

     รูปวงจรที่วาด                 รูปวงจรที่convert แล้ว

2.ปริ้นNegative Film

3. ตัดแผ่นทองแดงขนาดประมาณแผ่นวงจร

4.ล้างขัดแผ่นทองแดงให้สะอาด

5.ติด Dry film ลงบนแผ่นทองแดงที่ตัด

     -ข้อควรระวัง: ระวังอย่าให้Dry film โดนแสงมากเกินไปเพราะจะทำให้Dry film เสีย

6. นำNegative มาวางทาบบนแผ่นทองแดงที่ติดDry film แล้ว จากนั้นนำไปวางในเครื่องฉายแสง UV แล้วฉายแสงประมาณ 15 นาที

7.ลอกแผ่นพลาสติกใสที่ติดบนDry film ออกนำแผ่นปริ้นไปขึ้นลายโดยการนำไปล้างDry film ส่วนที่ไม่ถูกฉายแสงออก ด้วยDeveloper

 8.นำแผ่นปริ้นไปกัดทองแดงส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกด้วยเฟอริกคลอไรด์

 9.แช่แผ่นปริ้นลงในโซดาไฟเพื่อลอกDry filmที่เหลือออก แล้วล้างน้ำสะอาดจากนั้นจึงเช็ดให้แห้ง                                                                                    

10. เจาะรูเพื่อใส่ขาอุกรณ์

11.เคลือบแผ่นปริ้นด้วยย้ำยาเคลือบเพื่อป้องกันทองแดงหมอง

12.ใส่อุกรณ์แล้วบัดกรีให้เรียบร้อย

 

ปัญหาที่พบ

–  ลายทองแดงช็อตกันบางจุด

การแก้ปัญหา

 – ใช้คัทเตอร์ขูดจุดที่ช็อตออก

 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ – สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ตามต้องการ

 

สรุป

วงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยIC555 จะทำงานโดยเมื่อจ่ายไฟ12v. เข้าสู่วงจร จากนั้นให้หมุนปรับความต้านทานปรับค่าได้(VR)มอเตอร์ก็จะเริ่มหมุน เมื่อหมุนไปเรื่อยๆจนสุด  ความเร็วของมอเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย เพราะฉะนั้นวงจรนี้สามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้ตั้งหยุดหมุนจนหมุนเต็มกำลัง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วงจรนี้สามารถนำไปควบคุมความเร็วของDC MOTOR ทั่วได้ เช่น พัดลมเล็ก เป็นต้น   

Advertisements

การทำลายวงจรพิมพ์ – Printed Circuit Board (PCB)

Posted in Uncategorized on กันยายน 13, 2009 by gun50

แผ่นวงจรพิมพ์ PCB คือ แผ่นวงจรที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้า แทนการต่อวงจรด้วยสายไฟกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยลายเส้นทองจะอยู่บนพื้นวัสดุฉนวนไฟฟ้า เพื่อให้เป็นวงจรอิเล็กทรอส์ที่เป็นระเบียบและสวยงาม

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำ PCB

1. แผ่นทองแดง

2. Negative Film

3. Dry Film

4. กรดกัดปริ้น(เฟอริกคลอไรด์)

5. Developer (สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต)

6. ถาดใส่สารเคมีต่างๆและใส่น้ำ

7. ปากกา permanent

8. มีดตัดแผ่นทองแดง

9. ตะไบ

10. cutter

 

ขั้นตอนการทำPCB

1. เลือกวงจรต้นแบบ

2. วาดรูปวงจรลงในโปรแกรม PCB Wizard แล้ว Convert เป็นแบบลายวงจรพิมพ์

3. print Negative  film

4. ตัดแผ่นทองแดงขนาดประมาณแผ่นวงจร

5.ล้างขัดแผ่นทองแดงให้สะอาด

6.ติด Dry film ลงบนแผ่นทองแดงที่ตัด

     -ข้อควรระวัง: ระวังอย่าให้Dry film โดนแสงมากเกินไปเพราะจะทำให้Dry film เสีย

7. นำNegative มาวางทาบบนแผ่นทองแดงที่ติดDry film แล้ว จากนั้นนำไปวางในเครื่องฉายแสง UV แล้วฉายแสงประมาณ 15 นาที

8.ลอกแผ่นพลาสติกใสที่ติดบนDry film ออกนำแผ่นปริ้นไปขึ้นลายโดยการนำไปล้างDry film ส่วนที่ไม่ถูกฉายแสงออก ด้วยDeveloper

 9.นำแผ่นปริ้นไปกัดทองแดงส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกด้วยเฟอริกคลอไรด์

10.แช่แผ่นปริ้นลงในโซดาไฟเพื่อลอกDry filmที่เหลือออก แล้วล้างน้ำสะอาดจากนั้นจึงเช็ดให้แห้ง                                                                                    

11. เจาะรูเพื่อใส่ขาอุกรณ์

12.เคลือบแผ่นปริ้นด้วยย้ำยาเคลือบเพื่อป้องกันทองแดงหมอง

13.ใส่อุกรณ์แล้วบัดกรีให้เรียบร้อย

 

ปัญหาและอุปสรรคในการทำPCB และการแก้ปัญหา

 1.เส้นลายทองแดงขาด

  – วิธีแก้ปัญหาคือ หากเส้นขาดก่อนกัดทองแดงออกให้ใช้ปากกาpermanent เติมเส้นลงไป แต่หากขาดหลังจากกัดทองแดงออกแล้วอาจใช้การเชื่อมเส้นด้วยตะกั่วถ้าขาดไม่มาก แต่ถ้าขาดมากอาจใช้ขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดทิ้งหรือเส้นลวดในการเชื่อม

 2.เส้นลายทองแดงช็อตกัน

  – วิธีแก้ไขคือใช้คัทเตอร์ขุดทองแดงที่ทำให้ช็อตออก