การทำลายวงจรพิมพ์ – Printed Circuit Board (PCB)

แผ่นวงจรพิมพ์ PCB คือ แผ่นวงจรที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้า แทนการต่อวงจรด้วยสายไฟกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยลายเส้นทองจะอยู่บนพื้นวัสดุฉนวนไฟฟ้า เพื่อให้เป็นวงจรอิเล็กทรอส์ที่เป็นระเบียบและสวยงาม

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำ PCB

1. แผ่นทองแดง

2. Negative Film

3. Dry Film

4. กรดกัดปริ้น(เฟอริกคลอไรด์)

5. Developer (สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต)

6. ถาดใส่สารเคมีต่างๆและใส่น้ำ

7. ปากกา permanent

8. มีดตัดแผ่นทองแดง

9. ตะไบ

10. cutter

 

ขั้นตอนการทำPCB

1. เลือกวงจรต้นแบบ

2. วาดรูปวงจรลงในโปรแกรม PCB Wizard แล้ว Convert เป็นแบบลายวงจรพิมพ์

3. print Negative  film

4. ตัดแผ่นทองแดงขนาดประมาณแผ่นวงจร

5.ล้างขัดแผ่นทองแดงให้สะอาด

6.ติด Dry film ลงบนแผ่นทองแดงที่ตัด

     -ข้อควรระวัง: ระวังอย่าให้Dry film โดนแสงมากเกินไปเพราะจะทำให้Dry film เสีย

7. นำNegative มาวางทาบบนแผ่นทองแดงที่ติดDry film แล้ว จากนั้นนำไปวางในเครื่องฉายแสง UV แล้วฉายแสงประมาณ 15 นาที

8.ลอกแผ่นพลาสติกใสที่ติดบนDry film ออกนำแผ่นปริ้นไปขึ้นลายโดยการนำไปล้างDry film ส่วนที่ไม่ถูกฉายแสงออก ด้วยDeveloper

 9.นำแผ่นปริ้นไปกัดทองแดงส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกด้วยเฟอริกคลอไรด์

10.แช่แผ่นปริ้นลงในโซดาไฟเพื่อลอกDry filmที่เหลือออก แล้วล้างน้ำสะอาดจากนั้นจึงเช็ดให้แห้ง                                                                                    

11. เจาะรูเพื่อใส่ขาอุกรณ์

12.เคลือบแผ่นปริ้นด้วยย้ำยาเคลือบเพื่อป้องกันทองแดงหมอง

13.ใส่อุกรณ์แล้วบัดกรีให้เรียบร้อย

 

ปัญหาและอุปสรรคในการทำPCB และการแก้ปัญหา

 1.เส้นลายทองแดงขาด

  – วิธีแก้ปัญหาคือ หากเส้นขาดก่อนกัดทองแดงออกให้ใช้ปากกาpermanent เติมเส้นลงไป แต่หากขาดหลังจากกัดทองแดงออกแล้วอาจใช้การเชื่อมเส้นด้วยตะกั่วถ้าขาดไม่มาก แต่ถ้าขาดมากอาจใช้ขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดทิ้งหรือเส้นลวดในการเชื่อม

 2.เส้นลายทองแดงช็อตกัน

  – วิธีแก้ไขคือใช้คัทเตอร์ขุดทองแดงที่ทำให้ช็อตออก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: